Technické info

Ozvučení:    Ozvučíme vlastní aparaturou malé a středně velké prostory (600 – 1000W).                                  Cena je započtena v ceně za hudební produkci.

Podium:        Pořadatel zajistí přístup na podium 2 hod. před začátkem produkce a zajistí                                         možnost příjezdu a zaparkování auta s technikou.                                                                                       Minimální plocha podia 2,5 x 3,5 m. Zásuvka 230V.

Cena:            Dohodou, dle náročnosti a typu akce.

Doprava:     V Praze zdarma, jinak 6,- Kč / km.

Autorská práva OSA:

Povinností objednatele je nahlášení produkce Ochrannému Svazu Autorů a úhrada poplatku za veřejnou produkci (neplatí pro soukromé akce).

Návrh na uzavření licenční smlouvy s OSA